Kurs finansowy CROWN zgromadził ponad 40 uczestników.

W wyniku czego powstały trzy grupy. Dwie we Wrocławiu i jedna w Strzelinie.

W wyniku korona-wirusa spotkania przeniosły się na platformy internetowe.

Planowane zakończeniu kursu – maj 2020 r.