W warsztatach wzięło udział ponad 20 osób.

Dziękujemy za współpracę Urzędowi Miasta Oława, Starostwu Powiatowemu Oława, Poradni Rodzinnej oraz Ani i Benedyktowi Banaszakom za bardzo dobrze przeprowadzone wykłady.