Chociaż możliwe jest operowanie na jednym koncie bankowym, niewielu ludzi potrafi sobie z tym radzić. W takich sytuacjach wydatki okresowe mogą często wypaczyć obraz wydatków miesięcznych i destabilizować finanse. Wiele osób ucieka się do długu jako jedynego sposobu wyjścia z problemu. Mając osobne konto przeznaczone na wydatki okresowe i prowadząc je w sposób zdyscyplinowany, nie musimy zaciągać długów czy uszczuplać oszczędności

Musisz zdecydować jakie konto jest najwłaściwsze. Warto szukać bezpłatnego konta oszczędnościowego, z którego można bez utraty odsetek przynajmniej raz w miesiącu wykonać przelew na rachunek bieżący. Jeżeli nie uda się znaleźć nic takiego, to i tak warto ponieść jakieś koszty w zamian za korzyść, jaką daje dyscyplina prowadzenia konta przeznaczonego na wydatki okresowe.

Patrząc na arkusz Budżetu na cały rok zaznacz kategorię które są okresowe i skorzystaj z formularza Rejestr wydatków okresowych. W Budżecie kategoriach oznaczonych jako okresowe wpiszcie sumę którą trzeba przelewać na poczet wydatków okresowych a z sumowaną wartość przelejcie na konto wydatków okresowych co miesiąc.
Kiedy postanowiłeś, jakie koszty będziesz pokrywał z konta na wydatki okresowe, musisz obserwować koszty, jakimi obciążasz to konto, by nie okazało się, że wydasz z niego więcej, niż wpłacisz. Jeśli okaże się, że przekroczyłeś budżet na wydatki okresowe, będziesz musiał powtórnie przeanalizować swój plan wydatków i rozważać, czy nie powinieneś przelewać na to konto więcej.

Źródło: Zeszyt Zastosowań Praktycznych Kurs Finansowy Crown