Polityka prywatności i plików cookies

Fundacja dla Rodziny troszczy się o Twoją prywatność. W tym dokumencie możesz znaleźć zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies w związku z korzystaniem z naszej strony internetowej www.dlarodziny.eu, a przede wszystkim ze sklepu prowadzonego przez Fundację i funkcjonującego pod tym wyżej wskazanym adresem (dalej: Sklep). W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z niniejszą Polityką prywatności możesz się z nami skontaktować pod adresem e-mail: rodo@dlarodziny.eu .

I. Dane Administratora Danych Osobowych

Uprzejmie informujemy, że Administratorem Twoich danych osobowych jest:

Fundacja dla Rodziny z siedzibą w Oławie (55-200), ul. Wiosenna 2 lok. 5, zarejestrowana w rejestrze stowarzyszeń Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000703941, NIP: 9121912822, REGON: 368744847, zwanej dalej również „ADO”. Administrator powołał Inspektora ochrony danych osobowych z którym kontakt jest możliwy pod adresem: rodo@dlarodziny.eu.

Inspektor Ochrony Danych – Piotr Grzelczak

Zastępca Inspektora Ochrony Danych – Ewa Kuczyńska

II. Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych

Aby świadczyć usługi zgodnie z zakresem naszej działalności, jako ADO przetwarzamy Twoje dane osobowe — w różnych celach, jednak zawsze zgodnie z prawem. Poniżej można znaleźć wyszczególnione cele przetwarzania danych osobowych wraz z podstawami prawnymi.

Składanie zamówień w Sklepie i obsługa zamówienia

Twoje dane osobowe podane w formularzu zamówienia będą przetwarzane w celach związanych z zawarciem, wykonywaniem i ewentualnym rozwiązaniem umów, które zostaną zawarte zgodnie z Regulaminem Sklepu Fundacja dla Rodziny (dalej: Regulamin). Twoje dane osobowe będą również przetwarzane przez nas w celu skomunikowania się z Tobą w zakresie w jakim wiąże się to z celami, o których mowa w zdaniu poprzednim (np. potwierdzenie terminu zapisu na dane wydarzenie).

Podstawą przetwarzania danych osobowych w tych wypadkach jest art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) [dalej RODO] – tj. przetwarzanie jest niezbędne do zawarcia i wykonania umowy, której jesteś stroną.

Newsletter

W przypadku gdy wyrazisz zgodę na otrzymywanie newslettera, ADO będzie przetwarzał tylko te dane osobowe, które zostaną mu udostępnione przez Użytkownika, tj. adres mailowy oraz imię. Podane dane będą przetwarzane w celu wysłania do Użytkownika newslettera. Użytkownik wszystkie dane osobowe podaje dobrowolnie i wyraża zgodę na otrzymywanie newslettera. W innym przypadku nie otrzyma od ADO newslettera.

Podstawą przetwarzania w tym wypadku jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, czyli Twoja zgoda. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych po rezygnacji z otrzymywania newslettera będzie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, a więc usprawiedliwiony cel, którym jest archiwizacja korespondencji na potrzeby wykazania jej przebiegu w przyszłości m.in. wyrażenie zgody na otrzymywanie newslettera.

Wystawienie faktur i rachunków

Podane przez Ciebie dane osobowe będą przetwarzane w celu wystawienia faktury, rachunku z NIP oraz spełnienia innych obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego w przypadku dokonania przez Ciebie zamówienia w Sklepie internetowym lub pozostałych produktów i usług.

Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO, czyli obowiązek wynikający z przepisów prawa.

Obsługa reklamacji 

W sytuacji złożenia reklamacji, Twoje dane podane w reklamacji będą przetwarzane w celu jej rozpatrzenia.
Podstawą przetwarzania danych osobowych w tych wypadkach jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO – tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na ADO.

Kontakt z ADO

W przypadku gdy kontaktujesz się z ADO telefonicznie, podajesz swój numer telefonu, a mailowo – swój adres e-mail, a w wiadomości mogą znajdować się inne Twoje dane osobowe – wszystkie te dane podajesz dobrowolnie, w celu skontaktowania się z ADO.

Podstawą przetwarzania w tym wypadku jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO (Twoja zgoda). Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych po zakończeniu kontaktu jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, a więc usprawiedliwiony cel, którym jest archiwizacja korespondencji na potrzeby wykazania jej przebiegu w przyszłości.

Darowizny

Jeżeli zostaniesz darczyńcą Fundacji dla Rodziny, ADO będzie przetwarzał Twoje dane osobowe w celu przesłania podziękowań za przesłaną darowiznę.
Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f  RODO – tj. realizacja prawnie uzasadnionego interesu ADO.

 

III. Cookies i logi serwera

 1. ADO na swojej stronie internetowej, podobnie jak inne podmioty, wykorzystuje tzw. cookies (krótkie informacje tekstowe), zapisywane na komputerze, telefonie, tablecie lub innym urządzeniu użytkownika. Mogą być one odczytywane przez nasz system, a także przez systemy należące do innych podmiotów, z których usług korzystamy (np. Google’a).
 2. Na stronie internetowej wykorzystujemy następujące rodzaje plików cookies:
  1. sesyjne— w plikach cookies wielokrotnie są zapisywane informacje o tym, w jaki sposób odwiedzający korzystają ze strony internetowej, np. które podstrony najczęściej oglądają. Umożliwiają również identyfikację błędów wyświetlanych na niektórych podstronach. Pliki cookies służące do zapisywania tzw. „stanu sesji” pomagają więc ulepszać usługi i zwiększać komfort przeglądania stron i są usuwane automatycznie po zamknięciu przeglądarki internetowej;
  2. trwałe – przechowywane są w urządzeniu, z którego korzystasz, przez określony czas, a ich przechowywanie nie jest zależne od zamknięcia przeglądarki;
  3. własne – to są pliki ustawiane przez naszą stronę internetową;
  4. podmiotów trzecich – czyli pliki ustawiane przez inne podmioty, tj. Google Analytics, Facebook, YouTube, o czym szerzej jest mowa poniżej.
 3. Istotne jest to, że wiele plików cookies ma dla nas charakter zanonimizowany — bez dodatkowych informacji, na ich podstawie nie jesteśmy w stanie zidentyfikować Twojej tożsamości.
 4. Z plików cookies korzystamy na podstawie Twojej zgody, z wyjątkiem sytuacji, gdy pliki te są niezbędne do prawidłowego świadczenia na Twoją rzecz usług drogą elektroniczną.
 5. Pliki cookies, które nie są niezbędne do prawidłowego świadczenia usług drogą elektroniczną, pozostają zablokowane do czasu wyrażenia przez Ciebie zgody na korzystanie z nich. Podczas pierwszej wizyty na danej stronie wyświetlamy Tobie komunikat z pytaniem o zgodę wraz z możliwością zarządzania plikami cookies, tj. zdecydowania, na które pliki cookies się godzisz, a które chcesz blokować.
 6. Bez względu na wyrażenie zgody na korzystanie przez nas z plików cookies lub odmowę korzystania z nich, możesz zarządzać ustawieniami tych plików cookies w ramach swojej przeglądarki internetowej, zmieniając je w dowolnej chwili.
 7. Informujemy, że wyłączenie lub ograniczenie obsługi plików cookies może spowodować trudności w korzystaniu ze strony internetowej, np. dłuższego okresu ładowania się strony czy ograniczeń w korzystaniu z funkcjonalności .
 8. Informujemy również, że na naszej stronie internetowej używane są wtyczki, przyciski i inne narzędzia społecznościowe, zwane dalej łącznie „wtyczkami”, udostępniane przez serwisy społecznościowe w postaci serwisu Facebook oraz YouTube. Wyświetlając naszą stronę internetową zawierającą wtyczkę danego serwisu społecznościowego, Twoja przeglądarka przesyła do administratora tego serwisu społecznościowego informację o odwiedzinach. Ponieważ wtyczka jest fragmentem serwisu społecznościowego wbudowanym w naszą stronę, przeglądarka wysyła informację o żądaniu pobrania zawartości danego serwisu społecznościowego na naszą stronę. Wtyczki gromadzą pewne informacje na Twój temat, takie jak identyfikator użytkownika, odwiedzana witryna, data i godzina oraz inne informacje dotyczące przeglądarki internetowej.
 9. Administratorzy serwisów społecznościowych wykorzystują część tych informacji, aby personalizować warunki oglądania naszej strony. Na przykład, gdy odwiedzają Twoją stronę z przyciskiem „Lubię to”, administrator serwisu społecznościowego potrzebuje informacji o tożsamości aby pokazać, którzy z Twoich znajomych również lubią naszą stronę.
 10. Informacje gromadzone przez wtyczki mogą być również wykorzystywane przez administratorów serwisów społecznościowych w ich własnych celach, takich jak np. doskonalenie własnych produktów, tworzenie profili użytkowników, analiza i optymalizacja własnych działań, targetowanie reklam. Nie mamy realnego wpływu na to, w jaki sposób informacje gromadzone przez wtyczki są następnie wykorzystywane przez administratorów serwisów społecznościowych. Szczegółów w tym zakresie możesz szukać w regulaminach i politykach prywatności poszczególnych serwisów społecznościowych.
 11. Wtyczki serwisów społecznościowych gromadzą i przekazują informacje do administratorów tych serwisów nawet wtedy, gdy przeglądasz naszą stroną nie będąc zalogowanym do swojego konta w serwisie społecznościowym. Wtedy jednak przeglądarka wysyła bardziej ograniczony zestaw informacji. Jeśli zalogowałeś do jednego z serwisów społecznościowych, to administrator serwisu będzie mógł bezpośrednio przyporządkować wizytę na naszej stronie do Twojego profilu w danym serwisie społecznościowym. Jeśli nie chcesz, aby serwisy społecznościowe przyporządkowywały dane zebrane w trakcie odwiedzin na naszej stronie internetowej bezpośrednio Twojemu profilowi w danym serwisie, to przed wizytą na naszej stronie musisz się wylogować z tego serwisu. Można również całkowicie uniemożliwić załadowanie na stronie wtyczek stosując odpowiednie rozszerzenia dla Twojej przeglądarki, np. blokowanie skryptów.
 12. W ramach naszego Serwisu funkcjonują następujące pliki cookies podmiotów trzecich, tj. państw mających siedzibą poza Unią Europejską:
  • Google Analytics,
  • Facebook, 
  • Microsoft,
  • You Tube
  • Szczegóły dotyczące poszczególnych plików cookies powyższych podmiotów możesz znaleźć przy okazji opisywania poszczególnych plików cookies lub, w przypadku serwisów społecznościowych, w ustępie poniżej. Pozostałe opisane są poniżej.

   Google Analytics

   W związku z tworzeniem statystyk, tj. analizą, w jaki sposób użytkownicy korzystają ze strony internetowej (jak wielu otwiera stronę internetową, jak długo na niej pozostają, które treści wzbudzają największe zainteresowanie etc.) korzystamy z narzędzia Google Analytics, zapewnianego przez Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

   Więcej informacji na temat kodu Google Analytics i plików cookies Google’a znajdziesz tutaj – https://support.google.com/analytics/answer/6004245.

   Zaznaczamy jednak, że w ramach Google Analytics nie gromadzimy jakichkolwiek danych, które pozwalałaby na Twoją identyfikację. W związku z tym, dane gromadzone w ramach Google Analytics nie mają dla nas charakteru danych osobowych. Informacje, do jakich mamy dostęp w ramach Google Analytics to, w szczególności:

   • informacje o systemie operacyjnym i przeglądarce internetowej, z której korzystasz,
   • podstrony, jakie przeglądasz w ramach Serwisu,
   • czas spędzony w Serwisie oraz na jego podstronach,
   • przejścia pomiędzy poszczególnymi podstronami,
   • źródło, z którego przechodzisz do Sklepu.

   Facebook Connect

   Na naszej stronie internetowej używane są wtyczki, przyciski i inne narzędzia społecznościowe, zwane dalej „wtyczkami”, związane z serwisami społecznościowymi zarządzanymi przez amerykańską spółkę Meta Platform Inc., 1601 S. California Ave., Palo Alto, CA 94304, USA,

   Dzięki temu, masz możliwość korzystania z wybranych funkcji społecznościowych na naszych stronach, np. przycisk lubię to, udostępnij itp.

   Wtyczki gromadzą informacje na temat Twojej aktywności na naszej stronie, do których ADO nie ma dostępu.

   Informacje gromadzone przez wtyczki mogą być wykorzystywane przez Meta Platform Inc. we własnych celach, takich jak np. doskonalenie własnych produktów, tworzenie profili użytkowników, analiza i optymalizacja własnych działań, targetowanie reklam, na co nie mamy jednak realnego wpływu. Więcej na ten temat można znaleźć tutaj https://www.facebook.com/privacy/policy/?entry_point=data_policy_redirect&entry=0

   Microsoft

   W celu wewnętrznej koordynacji prac ADO korzystamy z plików cookies dostarczanych przez Microsoft Corporation (adres siedziby głównej: Microsoft Corporation, One Microsoft Way Redmond, WA 98052-6399 USA); Zbierane dane co do zasady umożliwiają identyfikację konkretnej osoby, a więcej informacji o standardach prywatności tego narzędzia możesz przeczytać tutaj: https://docs.microsoft.com/en-us/compliance/regulatory/offering-EU-US-Privacy-Shield?view=o365-worldwide.

   YouTube

   Na naszych stronach osadzane są widgety YouTube pozwalające Tobie odtwarzać nagrania dostępne w serwisie YouTube bezpośrednio z naszej strony. Serwis YouTube obsługiwany jest przez amerykańską spółkę Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

   Gdy odtwarzasz nagranie, YouTube zapisuje na Twoim urządzeniu pliki cookies i otrzymuje informacje o tym, że odtworzyłeś nagranie z określonej strony internetowej, nawet jeśli nie posiadasz konta Google czy nie jesteś akurat zalogowany. Jeśli zalogowałeś się do konta Google, to Google LLC będzie mógł bezpośrednio przyporządkować wizytę na naszej stronie do Twojego konta. Jeśli nie chcesz, aby Google przyporządkowywał dane zebrane w trakcie odtwarzania wideo bezpośrednio Twojemu profilowi, przed odtworzeniem wideo musisz się wylogować ze swojego konta.

   Informacje gromadzone w ramach plików cookies związanych z osadzonymi na naszych stronach filmami z serwisu YouTube wykorzystywane są przez Google we własnych celach, np. zapewnienia prawidłowego i bezpiecznego funkcjonowania widgetu, analizy i optymalizacji w zakresie świadczonych przez YouTube usług, jak również w celach personalizacji i reklamy. Nie mamy dostępu do tych informacji.

   Szczegółów w zakresie zasad korzystania z YouTube, w tym ochrony prywatności, możesz znaleźć tutaj –  https://policies.google.com/privacy?hl=pl&gl=pl 

 13. Jeżeli chodzi o szczegóły związane z przetwarzaniem przez administratorów serwisów społecznościowych informacji gromadzonych przez wtyczki, w szczególności o cel i zakres gromadzenia danych oraz ich dalsze przetwarzanie i wykorzystanie przez administratorów, jak również możliwość kontaktu oraz Twoje prawa w tym zakresie i możliwość dokonania ustawień zapewniających ochronę Twojej prywatności, wszystko można znaleźć w politykach prywatności poszczególnych usługodawców:

IV. Logi Serwera

 1. Korzystanie przez Ciebie z naszej strony internetowej wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest nasza strona. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi obejmują m.in. adres IP, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej, a także o systemie operacyjnym, z jakiego korzysta Użytkownik.
 2. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.
 3. Logi serwera pomagają jedynie w administrowaniu stroną, a ich treść nie jest ujawniana nikomu poza osobami i podmiotami upoważnionymi do administrowania serwerem.
 4. ADO nie będzie wykorzystywał logów serwera do Twojej identyfikacji.

V. Prawo wycofania zgody

 1. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, w każdej chwili możesz tę zgodę cofnąć.
 2. Jeżeli chciałbyś cofnąć zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, to w tym celu należy wysłać maila do IDO na adres e-mail: rodo@dlarodziny.eu.
 3. Jeżeli przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywało się na podstawie zgody, jej cofnięcie nie wpływa na zgodność przetwarzania, które miało miejsce przed wycofaniem zgody.

VI. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie

Nie dokonujemy zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym w oparciu o profilowanie. Tym samym używane przez nas narzędzia, które, co prawda, mogą podejmować określone działania w zależności od informacji zebranych w ramach mechanizmów śledzących, ale nie różnicują Twojej sytuacji jako klienta Sklepu ani nie wpływają na warunki umowy, którą możesz z nami zawrzeć. Narzędzia te nie powodują również, że mamy dostęp do informacji, które pozwalałby na Twoją identyfikację. W związku z czym informacje takie, jak: używana przez Ciebie przeglądarka internetowa, przeglądane postronny, czas spędzony na stronie, przejścia pomiędzy poszczególnymi podstronami, źródło, z którego przechodzisz do naszej strony, przedział wieku, w którym się znajdujesz, Twoja przybliżona lokalizacja ograniczona do miejscowości czy Twoje zainteresowania określone na podstawie aktywności w sieci, nie są zestawiane z Twoimi danymi osobowymi, które znajdują się w naszych bazach. Tym samym informacje wymienione powyżej mają charakter anonimowy i nie pozwalają nam na Twoją identyfikację.

VII. Odbiorcy danych osobowych

 1. W razie konieczności, przekazujemy Twoje dane osobowe firmom obsługującym szybkie płatności, firmom świadczącym usługi szkoleniowe w imieniu i na rzecz ADO na podstawie zawartej umowy, kancelarii prawnej, firmie księgowej, firmie hostingowej, firmie dostarczającej system mailowy (FreshMail), firmie kurierskiej, dostawcy systemu do fakturowania oraz firmie ubezpieczeniowej (jeżeli pojawia się konieczność naprawienia szkody).
 2. Może dojść do sytuacji, że np. na podstawie właściwego przepisu prawa lub decyzji właściwego organu będziemy musieli przekazać Twoje dane osobowe również innym podmiotom, czy to publicznym czy prywatnym. W takim wypadku poinformujemy Cię o takim działaniu.

VIII. Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich

 1. Jak większość przedsiębiorców, korzystamy z różnych dostępnych usług i technologii, oferowanych przez takie podmioty, jak Microsoft lub Google. Firmy te mają siedziby poza Unią Europejską, w związku z czym, według przepisów RODO są traktowane jako państwa trzecie.
 2. RODO wprowadza pewne ograniczenia w przekazywaniu danych osobowych do państw trzecich. Z uwagi na fakt, że nie stosuje się tam, z reguły przepisów europejskich, ochrona danych osobowych obywateli Unii Europejskiej może być niewystarczająca. Mając na uwadze powyższe, każdy administrator danych osobowych ma obowiązek ustalić podstawę prawną takiego przekazywania.
 3. Do przechowywania danych osobowych na serwerach zlokalizowanych w państwach trzecich dochodzi w ramach następujących narzędzi:
  1. usługi Google w ramach pakietu G-Suite, których dostawcą jest Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland – w zakresie wszystkich danych, jakie przetwarzane są w ramach usług Google, w tym również tych danych, które zawarte są w plikach podlegających synchronizacji z Google Drive,
  2. usługi Trello, których dostawcą jest Atlassian Pty Ltd, Atlassian, Inc. Level 6, 341 George Street, Sydney, NSW 2000, Australia,
  3. usługi OneDrive w ramach Microsoft, których dostawcą jest Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, Washington, 98052-6399, USA – treści europejskich użytkowników Microsoft 365 domyślnie przechowywane są w europejskich centrach danych Microsoft (Dublin, Amsterdam, Helsinki, Wiedeń, Paryż, Marsylia), aczkolwiek zgodnie z warunkami świadczenia usług (str. 28 OST Microsoft czerwiec 2020) dane dla Onedrive domyślnie przetwarzane są w rejonie (Geo) lokalizacji klienta Microsoft. Metadane (dane techniczne) jak i dane samych użytkowników (jednolita książka adresowa) przesyłane są do USA,
  4. usługi chmurowe Dropbox, prowadzonego przez Dropbox Inc., 333 Brannan Street, San Francisco CA 94107, USA. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych przez Dropbox Inc. umieszczone są na stronie: https://www.dropbox.com/privacy,
  5. usługi komunikatora Signal, prowadzonego przez SignalTechnology Foundation and Signal Messenger LLC, 650 Castro Street, Suite 120-223, Mountain View, CA, USA,
  6. usługi komunikatora Whatsapp, prowadzonego przez WhatsApp Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour
   Dublin 2, Treści europejskich użytkowników domyślnie przechowywane są w europejskich centrach danych metadane (dane techniczne) jak i dane samych użytkowników (jednolita książka adresowa) mogą być przesyłane do USA.
 4. W razie wątpliwości, udzielamy Tobie dodatkowych informacji odnośnie przekazywania danych osobowych.
 5. W każdej chwili przysługuje Tobie prawo do otrzymania kopii danych osobowych, które zostały przekazane do państwa trzeciego.

IX. Okres przetwarzania danych osobowych

 1. Twoje dane osobowe przetwarzane są przez czas potrzebny do osiągnięcia wyznaczonego celu. Po tym okresie Twoje dane osobowe zostaną nieodwracalnie usunięte lub zniszczone.
 2. Dane o zamówieniach będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji zamówienia, a następnie do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy. Ponadto po upływie tego terminu, dane nadal mogą być przetwarzane w celach statystycznych. Należy również pamiętać, że mamy obowiązek przechowywać faktury z Twoimi danymi osobowymi przez okres 5 lat od końca roku podatkowego, w którym powstał obowiązek podatkowy.
 3. W zależności od rodzaju danych osobowych, przetwarzamy je przez okres:
  • trwania umowy — w przypadku danych osobowych przetwarzanych w celu zawarcia i wykonania umowy, w tym umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w postaci założenia i prowadzenia konta;
  • przez czas niezbędny do realizacji zamówienia, a następnie do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy – w przypadku danych niezbędnych do realizacji zamówienia; ponadto, po upływie tego terminu, dane nadal mogą być przez nas przetwarzane w celach archiwalnych na potrzeby ewentualnej konieczności obrony, ustalenia lub dochodzenia roszczeń, jak również identyfikacji klienta powracającego;
  • do czasu upływu terminu uprawnień z rękojmi – w przypadku danych osobowych związanych z uruchomieniem procedury reklamacyjnej;
  • 5 lat — w przypadku danych osobowych wiążących się ze spełnieniem obowiązków z prawa podatkowego;
  • do czasu cofnięcia zgody lub osiągnięcia celu przetwarzania, ale nie dłużej niż przez 5 lat — w przypadku danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody;
  • do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu lub osiągnięcia celu przetwarzania, ale nie dłużej niż przez 5 lat — w przypadku danych osobowych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu ADO;
  • do czasu zdezaktualizowania się lub utraty przydatności, jednak nie dłużej niż przez 3 lata — w przypadku danych osobowych przetwarzanych głównie do celów analitycznych, wykorzystania plików cookies i administrowania stroną internetową.
 4. Okresy w latach liczymy od końca roku, w którym rozpoczęliśmy przetwarzanie danych osobowych, aby usprawnić proces usuwania lub niszczenia danych osobowych.

X. Prawa podmiotów danych

 1. Informujemy, że posiadasz prawo do:
  • dostępu do swoich danych osobowych;
  • sprostowania danych osobowych;
  • usunięcia danych osobowych;
  • ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  • sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
  • przenoszenia danych osobowych.
 2. Wymienione wyżej uprawnienia nie mają jednak charakteru bezwzględnego. Oznacza to, że w niektórych sytuacjach mamy prawo odmówić Tobie ich spełnienia. Zaznaczamy jednak, że jeżeli odmawiamy uwzględnienia żądania, to następuje to po wnikliwej analizie i tylko w sytuacji, gdy odmowa uwzględnienia żądania jest konieczna.
 3. W każdym momencie przysługuje Tobie prawo do sprzeciwienia się na przetwarzanie danych osobowych, które odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu ADO (zostały one wymienione w punkcie II) w związku z Twoją szczególną sytuacją. Należy jednak pamiętać, że zgodnie z przepisami możemy odmówić uwzględnienia sprzeciwu, jeżeli wykażemy, że:
  • istnieją prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, które są nadrzędne w stosunku do Twoich interesów, praw i wolności lub
  • istnieją podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 4. Swoje prawa możesz zrealizować poprzez wysłanie maila do IDO na adres rodo@dlarodziny.eu lub wysłanie informacji na adres siedziby ADO, wskazany w punkcie I.

XI. Prawo do wniesienia skargi

Jeżeli stwierdzisz, że dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z obowiązującym prawem, masz prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

XII. Postanowienia końcowe

 1. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Polityką Prywatności obowiązują przepisy z zakresu ochrony danych osobowych.
 2. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany Polityki Prywatności poprzez opublikowanie nowej wersji Polityki Prywatności na stronie internetowej ADO.
 3. Niniejsza Polityka Prywatności obowiązuje od dnia 08.05.2023 r.