Wakacje z Biblią

Fundacja dla Rodziny

Wojewoda Dolnośląski, Pan Jarosław Obremski, objął Honorowym Patronatem nasze Dni dla Rodziny w 2023 roku.

Fundacja dla Rodziny

Arcybiskup Józef Kupny potwierdził swoim błogosławieństwem działalność naszej Fundacji dla dobra rodzin.

Fundacja dla Rodziny

Czy zastanawiałeś się kiedykolwiek...

„Jaka jest wola Boża względem twojego życia?” W Biblii nie znajdziemy żadnego wersetu, który mówiłby o tym, jaki zawód powinniśmy wybrać, gdzie mamy mieszkać czy też z kim mamy się ożenić. Jednak napomnienia zawarte w Słowie Bożym, wytyczne linie, przykazania i zachęcenia dają nam konkretne i nieomylne wejrzenie w wolę Bożą względem nas we wszystkich aspektach naszego życia.

Apostoł Paweł pisze, że „Całe Pismo przez Boga jest natchnione …” (II List do Tymoteusza 3,16) W niektórych tłumaczeniach jest napisane, że całe Pismo jest zainspirowane przez Boga.

Czy kiedykolwiek myślałeś o tym? Biblia jest inspirowana przez samego Boga! To jest Boże Słowo, które zawiera Jego mądrość, Jego dobroć, Jego intencje, Jego sądy, Jego serce. Czy jesteś tak bardzo zainteresowany tym, by zrozumieć wolę Bożą, że spędzasz czas przy Jego Słowie?

Dlaczego warto pojechać na rekolekcje?
Fundacja dla Rodziny

Pogłębicie relacje z Panem Bogiem, małżonkiem i dziećmi

Fundacja dla Rodziny

Zakochacie się na nowo nie tylko w Słowie Bożym, ale i w sobie nawzajem

Fundacja dla Rodziny

Otrzymacie wiele odpowiedzi na nurtujące Was pytania

Fundacja dla Rodziny

Spędzicie czas z dziećmi nad morzem, budując zamki z piasku

"Przypatrzcie się ptakom w górze: nie sieją, nie zbierają plonów nie gromadzą [ziarna] w spichlerzach, a jednak wasz Ojciec Niebieski żywi je. Czyż nie jesteście warci więcej niż one?"