Blog
Blog
Mam supermoc
- jestem rodzicem
Mam supermoc
- jestem rodzicem!

Rodzic to nazwa jednej z podstawowych relacji w rodzinie. Według ojca Leona Dyczewskiego – franciszkanina, filozofa i socjologa: „Rodzina jest wspólnotą osób i instytucją społeczną opartą na miłości i wolnym wyborze kobiety i mężczyzny połączonych małżeństwem, którzy odpowiadają wzajemnie za siebie, rodzą i wychowują następne pokolenia w taki sposób, aby ono także rodziło i wychowywało nowe pokolenie” (Rodzina, Społeczeństwo, Państwo, Lublin 1994, Towarzystwo Naukowe KUL). Rodzina jest czymś tak oczywistym i naturalnym, że życie ludzkie bez niej jest niemożliwe. Rodzina jest od zawsze. Pojawiła się w momencie stworzenia przez Boga pierwszych ludzi, którzy ją założyli, i dopóki będzie istniał człowiek, będzie istniała również rodzina.

Rodzic to nazwa jednej z podstawowych relacji w rodzinie. Według ojca Leona Dyczewskiego – franciszkanina, filozofa i socjologa: „Rodzina jest wspólnotą osób i instytucją społeczną opartą na miłości i wolnym wyborze kobiety i mężczyzny połączonych małżeństwem, którzy odpowiadają wzajemnie za siebie, rodzą i wychowują następne pokolenia w taki sposób, aby ono także rodziło i wychowywało nowe pokolenie” (Rodzina, Społeczeństwo, Państwo, Lublin 1994, Towarzystwo Naukowe KUL) Rodzina jest czymś tak oczywistym i naturalnym, że życie ludzkie bez niej jest niemożliwe. Rodzina jest od zawsze. Pojawiła się w momencie stworzenia przez Boga pierwszych ludzi, którzy ją założyli, i dopóki będzie istniał człowiek, będzie istniała również rodzina.

Stworzył więc Bóg człowieka na swój obraz, na obraz Boży go stworzył: stworzył mężczyznę
i niewiastę. Po czym Bóg im błogosławił, mówiąc do nich: «Bądźcie płodni i rozmnażajcie się, abyście zaludnili ziemię i uczynili ją sobie poddaną; abyście panowali nad rybami morskimi,
nad ptactwem powietrznym i nad wszystkimi zwierzętami pełzającymi po ziemi».

To ona jest miejscem biologicznych narodzin człowieka, jest również pierwszym i podstawowym środowiskiem biologicznego i duchowego rozwoju człowieka. Rodzina jako pierwsze i najbliższe środowisko oddziałuje na dziecko przez codzienne kontakty jej członków. Tam uczy się miłości i życzliwości, ale również nienawiści i wrogości. To rodzina ma największy wpływ na kształtowanie osobowości dziecka i stwarzanie warunków sprzyjających jego rozwojowi lub też hamujących go. Wpływ ten jest najwcześniejszy i ma cechy znacznej trwałości.

To ona jest miejscem biologicznych narodzin człowieka, jest również pierwszym i podstawowym środowiskiem biologicznego i duchowego rozwoju człowieka. Rodzina jako pierwsze i najbliższe środowisko oddziałuje na dziecko przez codzienne kontakty jej członków. Tam uczy się miłości i życzliwości, ale również nienawiści i wrogości. To rodzina ma największy wpływ na kształtowanie osobowości dziecka i stwarzanie warunków sprzyjających jego rozwojowi lub też hamujących go. Wpływ ten jest najwcześniejszy i ma cechy znacznej trwałości.

Odpowiedzialność

Odpowiedzialność

Rodzina jest najmniejszą, ale najważniejszą grupą społeczną, w której kształtuje się umiejętność współżycia społecznego dziecka. Rodzina pełni wiele funkcji: prokreacyjną, zarobkową, usługowo-opiekuńczą, socjalizującą i psychologiczną. Na rodzicach spoczywa ogromna odpowiedzialność za rozwój i wychowanie dziecka. I nie zmniejsza tej odpowiedzialności fakt, że przy narodzinach nie otrzymujemy „instrukcji obsługi”.  Odpowiedzialność tą podkreśla również Pismo Święte: 

A Król im odpowie: Zaprawdę powiadam wam: Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili.

Dziecko nie wybiera, w jakiej rodzinie się urodzi. Kobieta i mężczyzna, decydując się na założenie rodziny, powinni zdawać sobie sprawę z istoty roli, jaką na siebie przyjmują, i powinni przyjąć „gościa” z należytym mu szacunkiem. To w kręgu rodziny kształtują się u dziecka podstawy osobowości, uczucia, myśli, normy moralne, dążenia, odpowiedzialność za podejmowane decyzje i zadania, obraz samego siebie, poczucie własnego „Ja”.

Nauczyć miłości

Rodzice mają ogromną przewagę nad różnymi instytucjami zajmującymi się wychowaniem i powinni o tym pamiętać. To w rodzinie dziecko po raz pierwszy doświadcza uczuć i poznaje je. To od rodziców zależy, czy dziecko nauczy się kochać i akceptować. Tego może nauczyć się tylko wtedy, gdy będzie mocno kochane i akceptowane wraz ze swoimi zaletami i wadami. Niezwykle istotna jest atmosfera panująca w rodzinie. Powinna charakteryzować się poczuciem więzi, umiejętnością współdziałania i współżycia oraz wzajemnym szacunkiem i zrozumieniem. Konfliktów nie da się całkowicie uniknąć, ale można je pozytywnie wykorzystać w wychowaniu. Dzieci są wspaniałymi obserwatorami. W tym miejscu można śmiało powtórzyć za Robertem Fulghumem: „Nie martw się, że dzieci nigdy cię nie słuchają. Martw się, że zawsze się obserwują”. Wskutek obserwacji zaczynają naśladować i utrwalać postępowanie rodziców – niezależnie od tego, czy jest ono dobre, czy też niewłaściwe.

Nauczyć miłości

Nauczyć miłości

Rodzice mają ogromną przewagę nad różnymi instytucjami zajmującymi się wychowaniem i powinni o tym pamiętać. To w rodzinie dziecko po raz pierwszy doświadcza uczuć i poznaje je. To od rodziców zależy, czy dziecko nauczy się kochać i akceptować. Tego może nauczyć się tylko wtedy, gdy będzie mocno kochane i akceptowane wraz ze swoimi zaletami i wadami. Niezwykle istotna jest atmosfera panująca w rodzinie. Powinna charakteryzować się poczuciem więzi, umiejętnością współdziałania i współżycia oraz wzajemnym szacunkiem i zrozumieniem. Konfliktów nie da się całkowicie uniknąć, ale można je pozytywnie wykorzystać w wychowaniu. Dzieci są wspaniałymi obserwatorami. W tym miejscu można śmiało powtórzyć za Robertem Fulghumem: „Nie martw się, że dzieci nigdy cię nie słuchają. Martw się, że zawsze się obserwują”. Wskutek obserwacji zaczynają naśladować i utrwalać postępowanie rodziców – niezależnie od tego, czy jest ono dobre, czy też niewłaściwe.

Rodzina oddziałuje na dziecko poprzez stosunki w niej panujące, poprzez tryb życia, cechy osobowości jej członków, zachowania w codziennych i wyjątkowych sytuacjach. Dla dziecka bardzo ważne jest to, czy rodzice się akceptują i szanują, czy są dla siebie życzliwi. Niedobrani małżonkowie, pełni żalu do siebie, wprowadzają w życie rodziny atmosferę niepokoju, stałego zagrożenia. Silne napięcia emocjonalne wpływają niekorzystnie na rozwój dziecka. Dlatego bardzo ważne jest, aby rodzice zapewnili dziecku poczucie bezpieczeństwa i miłości. Postawa wzajemnej miłości sprawia, że członkowie rodziny tworzą jedność, w której służą sobie nawzajem, nie pytając, co dostaną w zamian.

Wychowywać

Na rodzinie spoczywa obowiązek wychowania moralnego dzieci. Zapoznanie z normami moralnymi odbywa się w sposób naturalny poprzez już wcześniej wspomnianą obserwację rodziców i ich naśladowanie.  Jeżeli rodzice używają form i zwrotów grzecznościowych oraz stosują zasadę prawdomówności, to jest ogromne prawdopodobieństwo, że dziecko właśnie w taki sposób będzie porozumiewało się z otoczeniem.   

Wpływ rodziców na rozwój dziecka jest bardzo rozległy i oddziałuje na wszystkie sfery jego życia, również kulturalnego, poznawczego, zdrowotnego.

Wychowanie to bardzo trudne i odpowiedzialne zadanie, jakie rodzice mają do wykonania. To, jak wywiązują się ze swoich obowiązków rodzicielskich, zależy od tego, jak ustosunkowują się do faktu, że są rodzicami. Dlatego decyzja: „Będziemy rodzicami” powinna być głęboko przemyślana. Z rolą tą wiąże się mnóstwo obowiązków, a każdy błąd w ich wypełnianiu może być tragiczny w skutkach dla rozwoju dziecka. Rola ojca i matki są równie ważne. Matce przypada najwięcej zadań w zaspokajaniu potrzeb dziecka, począwszy od potrzeb typowo biologicznych, takich jak karmienie i przewijanie, przechodząc do umiejętności skutecznego i społecznie pożytecznego działania oraz kształtowania wrażliwości i właściwych reakcji emocjonalnych. Rola ojca polega głównie na trosce o bezpieczeństwo rodziny i zapewnienie odpowiednich warunków życia. Żadna – nawet najlepsza – matka nie zastąpi w rodzinie ojca i żaden ojciec nie zastąpi dziecku matki. Dziecko do prawidłowego rozwoju potrzebuje zarówno dobrej matki, jak i dobrego ojca, potrzebuje właściwego wzorca postępowania, akceptacji, docenienia, czułości i czasu.

Wychowywać

Na rodzinie spoczywa obowiązek wychowania moralnego dzieci. Zapoznanie z normami moralnymi odbywa się w sposób naturalny poprzez już wcześniej wspomnianą obserwację rodziców i ich naśladowanie.  Jeżeli rodzice używają form i zwrotów grzecznościowych oraz stosują zasadę prawdomówności, to jest ogromne prawdopodobieństwo, że dziecko właśnie w taki sposób będzie porozumiewało się z otoczeniem.   

Wpływ rodziców na rozwój dziecka jest bardzo rozległy i oddziałuje na wszystkie sfery jego życia, również kulturalnego, poznawczego, zdrowotnego.

Wychowanie to bardzo trudne i odpowiedzialne zadanie, jakie rodzice mają do wykonania. To, jak wywiązują się ze swoich obowiązków rodzicielskich, zależy od tego, jak ustosunkowują się do faktu, że są rodzicami. Dlatego decyzja: „Będziemy rodzicami” powinna być głęboko przemyślana. Z rolą tą wiąże się mnóstwo obowiązków, a każdy błąd w ich wypełnianiu może być tragiczny w skutkach dla rozwoju dziecka. Rola ojca i matki są równie ważne. Matce przypada najwięcej zadań w zaspokajaniu potrzeb dziecka, począwszy od potrzeb typowo biologicznych, takich jak karmienie i przewijanie, przechodząc do umiejętności skutecznego i społecznie pożytecznego działania oraz kształtowania wrażliwości i właściwych reakcji emocjonalnych. Rola ojca polega głównie na trosce o bezpieczeństwo rodziny i zapewnienie odpowiednich warunków życia. Żadna – nawet najlepsza – matka nie zastąpi w rodzinie ojca i żaden ojciec nie zastąpi dziecku matki. Dziecko do prawidłowego rozwoju potrzebuje zarówno dobrej matki, jak i dobrego ojca, potrzebuje właściwego wzorca postępowania, akceptacji, docenienia, czułości i czasu.

Do tego odnosi się jeden z punktów Deklaracji Praw Dziecka, który brzmi: „Koniecznym warunkiem prawidłowego rozwoju osobowości dziecka jest wychowanie go w atmosferze miłości i zrozumienia. Dziecko ma prawo do tego, aby jego rozwój odbywał się pod opieką własnych rodziców. Rodzice ponoszą odpowiedzialność za dziecko i za jego wychowanie w każdym przypadku”.

I tak jak wspomniałam na początku, przy narodzinach nie jest dołączona do dziecka „instrukcja obsługi”, ale jest wiele książek i kursów, z których warto skorzystać. Pamiętajmy również o naszej rodzicielskiej intuicji – ona pomoże wybrać najlepszą drogę do nawiązania relacji ze swoim dzieckiem.

Powtórzę w tym miejscu motto Fundacji dla Rodziny:

Ważniejszy kierunek niż prędkość i ważniejsza relacja niż racja.

Autor: Anna Sankowska

Polecamy inne wydarzenia w naszej Fundacji:

To cykl krótkich filmów, dotyczących m.in. rozwiązywania konfliktów w związku, dbania o wspólny dobrostan, właściwego określania granic, dbania o relacje małżeńskie.

To weekendowa wyprawa Ojca z Dzieckiem pod namioty w towarzystwie innych ojców. Czas zabawy i przebywania 1 na 1 ze swoim dzieckiem, ale też czas pracy nad swoim ojcostwem.

To wakacyjne wyjazdy rodzinne. Połączenie rekolekcji tematycznych z odpoczynkiem. Do południa małżonkowie uczestniczą w warsztatach, a popołudniu mają czas dla siebie i swoich dzieci.

To rekolekcje finansowe online, które trwają 12 tygodni. Czas ten przeznaczamy na poznanie Słowa Bożego, tego co Pan Bóg mówi na temat finansów. Odkrywamy jak pieniądze wpływają na jedność małżeńską i zgodę w rodzinie.