Klauzula informacyjna dla kandydata do pracy (proces rekrutacji)

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej jako RODO.

 Informujemy, że:

  1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Fundacja dla Rodziny z siedzibą w Oławie (55-200), ul. Krzemowa 6, zarejestrowana w rejestrze stowarzyszeń Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000703941, NIP: 9121912822, REGON: 368744847. Administrator powołał Inspektora ochrony danych osobowych, z którym kontakt jest możliwy pod adresem e-mail: rodo@dlarodziny.eu.
  2. Dane osobowe Pani/ Pana będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko ASYSTENTA BIURA na podstawie Kodeksu pracy art 221 oraz art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust 2 lit.a. (zgoda na przetwarzanie danych osobowych w zakresie wykraczającym poza przepisy Kodeksu pracy). Dane będą mogły być również przetwarzane w związku
    z dochodzeniem/obroną ewentualnych roszczeń na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
  3. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą upoważnieni pracownicy Administratora.
  4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania rekrutacji, nie dłużej niż 3 miesiące od momentu zakończenia rekrutacji na ww. stanowisko.
  5. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych wymaga jego złożenia w formie pisemnej;
  6. Jeżeli Pani/Pan uzna, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
  7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla celów związanych z przeprowadzeniem procesu rekrutacji;
  8. Pani/Pana dane będą podlegały profilowaniu pod względem dopasowania kandydata do potrzeb zatrudniającego i przeprowadzenia procesu rekrutacji.                                                                  

Data aktualizacji 23.03.2023 r.