Zeszyt Walki Duchowej

dla małżonków

Praca nad sobą

Zeszyt Walki Duchowej dla małżonków oddajemy w twoje ręce z lekkim drżeniem serca. Chcemy cię zachęcić do podążania drogą do świętości w jedności małżeńskiej, ale nie wiemy nic o tobie i twoim małżeństwie. Nie wiemy, czy jesteście kochającymi się małżonkami od kilku czy też od kilkudziesięciu lat. Może jesteście w długoletnim konflikcie, a może już po rozwodzie cywilnym. Być może od kilku dni trwacie w nieporozumieniu. Nie wiemy, czy macie dzieci czy też nie; czy mieszkacie sami lub z teściami/rodzicami; czy ledwo co wiążecie finansowo koniec z końcem, a może wręcz przeciwnie – nie macie żadnych ograniczeń finansowych; czy Twój współmałżonek jest wierzący; czy może jesteście w jakiejś wspólnocie.

Niezależnie od okoliczności, chcemy cię zachęcić do pracy nad pogłębianiem Twojej relacji z Bogiem, rozwojem Twojego małżeństwa i więzi z dziećmi.

Często małżonkowie zastanawiają się: „Jak mam go/ją zmienić? Jak mu/jej coś przetłumaczyć?”. Ten zeszyt naprowadzi na zmianę tak postawionych pytań, gdyż sformułowane wątpliwości lepiej zapisać w ten sposób: Jakim człowiekiem mam się stać, by moi bliscy zmieniali się przy mnie?

Ten zeszyt ma na celu przemienić Ciebie. By wokół działy się cuda, zmianę najlepiej bowiem zacząć od samego siebie.

 

Wspólne dzieło ks. Teodora Sawielewicza oraz Roksany i Andrzeja Cwynarów

Fragment z Zeszytu

„Twoim wrogiem nie jest człowiek (por. Ef 6,12). Osobę ludzką trzeba tylko kochać, nic więcej. Czymś innym jest grzech człowieka, a czym innym on sam. Zło zwalczaj, ludzi kochaj. Przeciwnicy mają naturę duchową. Jest ich trzech. 

Walka duchowa o relację z Bogiem, a przez to o szczęście Twoje i innych oraz o życie wieczne, toczy się przeciwko:

a. szatanowi, b. światu, c. ciału.

Walczymy zatem przeciwko złu osobowemu, czyli diabłu. Słowo „świat” oznacza tutaj struktury zła, które skłaniają człowieka ku potępieniu i podważają zaufanie do Stwórcy. Chodzi na przykład o opinię ludzką, która zachęca nas do pójścia za głosami sprzecznymi z Ewangelią. Pod pojęciem „ciała” kryją się: egoizm, wady, niezaspokojone potrzeby, rany, sfera grzechu, pożądliwości (por. 1J 2 ,16) oraz namiętności, czyli uczucia, które od Boga odciągają, gdy im ulegamy, a przywiązują nas w niewolniczy sposób do rzeczy (por. Kol 3,5).

Świat jest używany nie do tego celu, w jakim go stworzył Bóg, a człowiek człowiekowi staje się wilkiem. W każdym z nas jest pękniecie wyrażające się w nieuporządkowanych namiętnościach i pożądliwości – to biblijne określenie, psychologia natomiast raczej nazwałaby ten stan niezaspokojonymi potrzebami. Człowiek nie wierzy Bogu, nie ufa Mu i nie kocha Go tak, jak powinien. Jego wnętrze zajmuje się czymś innym niż to, do czego go stworzono. Grzech nie pozwala człowiekowi doświadczać Bożej miłości. „Pięciopasmowa autostrada”, która łączyła Stwórcę i człowieka, uległa zniszczeniu. Ludzie zaczęli szukać miłości gdzie indziej – tam, gdzie są tylko jej pozory i namiastki. „Ukochali bardziej ciemność, aniżeli światło” (J 3,19).”

Zamówienie

Podejmij Walkę Duchową o Twoje małżeństwo i zamów Zeszyt Walki Duchowej, który pomoże Ci rozpocząć pracę nad sobą.

Koszt: 35 zł + koszty wysyłki

W celu złożenia zamówienia wypełnij formularz i poczekaj na maila zwrotnego od nas.

Składając zamówienie na Zeszyt Walki Duchowej, pomagasz wzmacniać relacje w rodzinach i wspierasz działania ewangelizacyjne.

W celu złożenia zamówienia wypełnij formularz i poczekaj na maila zwrotnego od nas.

Składając zamówienie na Zeszyt Walki Duchowej, pomagasz wzmacniać relacje w rodzinach i wspierasz działania ewangelizacyjne.

W podziękowaniu otrzymasz egzemplarz w własnoręcznym podpisem założyciela Fundacji dla Rodziny – Andrzeja Cwynara i jego żony. 

Wpisz w formularzu dla kogo ma być dedykacja.

Możesz także pobrać wersję PDF Zeszytu i wydrukować sobie samodzielnie w domu.