Czyńcie Uczniów

Grant Ewangelizacyjny

Czyńcie Uczniów

Grant Ewangelizacyjny

„Ewangelizacja musi być świadectwem ludzi, którzy spotkali w swoim życiu Jezusa Chrystusa, odczuli Jego moc, zostali przez Niego przemienieni i nawróceni oraz napełnieni mocą Ducha Świętego”.

„Ewangelizacja musi być świadectwem ludzi, którzy spotkali w swoim życiu Jezusa Chrystusa, odczuli Jego moc, zostali przez Niego przemienieni i nawróceni oraz napełnieni mocą Ducha Świętego”.

Wyniki konkursu

Wyniki konkursu

#Gratulacje

O to lista zwycięskich projektów i przyznana kwota dofinansowania:

 1. Droga do Boga. Wychowanie Chrześcijańskie w praktyce / 2 500,00 zł
 2. Projekt Małżeństwo / 2 500,00 zł
 3. Budujemy Dobro / 2 500,00 zł
 4. Rodziny Salezjańskie / 2 500,00 zł
 5. Grupa nieformalna „Razem łatwiej” / 2 500,00 zł
 6. Początek Wieczności / 2 500,00 zł
 7. Rodzice ze Szkoły Katolickiej u Św. Pankracego / 2 000,00 zł
 8. Rodziny w Duchu Świętym / 1 500,00 zł
 9. Weekend Alpha – listopad 2024 / 1 500,00 zł


Dziękujemy wszystkim, którzy złożyli wnioski i gratulujemy zwycięzcą. #CzyńcieUcziów! Nieście w świat Ewangelię!

#NieśEwangelię

We współpracy z Fundacją Służąc Życiu ogłaszamy konkurs grantowy
na realizację działań ewangelizacyjnych.

We współpracy z Fundacją Służąc Życiu ogłaszamy:
KONKURS GRANTOWY
na realizację działań ewangelizacyjnych.

Jeżeli czujesz w sercu chęć niesienia Ewangelii, a Duch Święty daje ci energię, odwagę i oryginalny pomysł… my pomożemy ci go sfinansować.

Do rozdysponowania jest 20 tys. zł!

Wesprzemy najciekawsze, innowacyjne i kreatywne działania, które przyczynią się do głoszenia Słowa Bożego w różnych środowiskach.

Do rozdysponowania jest 20 tys. zł!

Kto może zgłaszać projekty?

Kto może zgłaszać projekty?

#BądźRobotnikiem

Grantobiorcą może być grupa nieformalna, złożona z co najmniej trzech pełnoletnich osób, z których jedna pełni rolę lidera grupy.

W skład zespołu powinna wejść osoba duchowna w roli asystenta (jako dodatkowa osoba).

Jedna osoba nie może być członkiem więcej niż jednego zespołu ubiegającego się o grant.

Grantobiorca może złożyć maksymalnie jeden wniosek.

Kwota jednego grantu do 2,5 tys. zł!

Kwota jednego grantu do 2,5 tys. zł!

Grant w pigułce

Grant w pigułce

#CzyńcieUczniów

 • Grant przeznaczony na działania ewangelizacyjne.
 • Kwota do rozdysponowania: 20 tys. zł.
 • O grant mogą ubiegać się zespoły składające z min. 3 osób fizycznych + osoby duchownej.
 • Maksymalna kwota pojedynczego grantu wynosi: 2 500 zł.
 • Wnioski wraz z załącznikami przyjmowane są w terminie:     1 marca – 15 kwietnia 2024 r.
 • Ogłoszenie wyników nastąpi do 30 kwietnia 2024 r.
 • Projekt grantowy powinien być zrealizowany do 30 listopada 2024 r.
 • Zastrzegamy sobie prawo do wcześniejszego zakończenia naboru w przypadku osiągnięcia przez złożone wnioski 200% wysokości zaplanowanych środków.
 • Wnioski zostaną ocenione przez Komisję Konkursową, składającą się trzech osób powołanych przez Organizatorów.

Lista dokumentów

Lista dokumentów

#DopełnijFormalności

 1. Regulamin konkursu „Czyńcie Uczniów” (pobierz)
 2. Wniosek PDF (pobierz)
 3. Wniosek DOC (pobierz na dysk, wypełnij, odeślij)
 4. Klauzula RODO (pobierz)
 5. Karta oceny formalna (pobierz)
 6. Karta oceny merytoryczna (pobierz)
 7. Wzór umowy (pobierz)
 8. Rozliczenie kosztów (pobierz)
 9. Klauzula RODO dla zwycięzców (pobierz)
 10. Dane do umowy zlecenia (pobierz)
 11. Karta wykonania usługi (pobierz)
 12. Wzór sprawozdania PDF (pobierz)
 13. Wzór sprawozdania DOC (pobierz)
 14. Logo Fundacji dla Rodziny (pobierz)

Termin składania wniosków:
1.03 – 15.04.2024

Termin składania wniosków: 01.03. – 15.04.2024

Organizatorzy

Organizatorzy

Kontakt: grant@dlarodziny.eu

Kontakt: grant@dlarodziny.eu

Polecamy inne wydarzenia w naszej Fundacji:

To cykl krótkich filmów, dotyczących m.in. rozwiązywania konfliktów w związku, dbania o wspólny dobrostan, właściwego określania granic, dbania o relacje małżeńskie.

To weekendowa wyprawa Ojca z Dzieckiem pod namioty w towarzystwie innych ojców. Czas zabawy i przebywania 1 na 1 ze swoim dzieckiem, ale też czas pracy nad swoim ojcostwem.

To wakacyjne wyjazdy rodzinne. Połączenie rekolekcji tematycznych z odpoczynkiem. Do południa małżonkowie uczestniczą w warsztatach, a popołudniu mają czas dla siebie i swoich dzieci.

To rekolekcje finansowe online, które trwają 12 tygodni. Czas ten przeznaczamy na poznanie Słowa Bożego, tego co Pan Bóg mówi na temat finansów. Odkrywamy jak pieniądze wpływają na jedność małżeńską i zgodę w rodzinie.