Grupy Modlitwy Słowem Bożym

Założenia Grup Modlitwy Słowem Bożym

 1. Uczestników: 4-7 osób.
 2. Spotkania co tydzień, w tym samym dniu, o tej samej godzinie.
 3. On-line: meet google, jitsi mett, zoom itd. 
 4. Jeśli jest możliwość, to spotkania stacjonarne.
 5. Kamerki włączone cały czas, mikrofony włączone tylko podczas mówienia. 
 6. Schemat spotkania: 
  • 00:00  00:01 Znak krzyża i zapalenie świecy – wyznaczona osoba 
  • 00:01   00:05 Przedstawienie się, krótkie opowiedzenie o sobie, czym żyjesz / czy żyłeś (po 1 min) ? 
  • 00:06  00:01 Wezwanie Ducha Świętego – jedna osoba 
  • 00:07  00:01 Przeczytanie fragmentu Ewangelii z dnia 
  • 00:08  00:01 Medytacja nad fragmentem: minuta w ciszy 
  • 00:09  00:05 Dziękczynienie i Uwielbienie 
  • 00:14   00:03 Akt żalu – w ciszy wszyscy. „Ach żałuję za me złości…” 
  • 00:17   00:05 Prośby 
  • 00:22  00:05 Refleksje nad fragmentem: mówi kto chce, na głos 
  • 00:27  00:07 Świadectwa + do czego ten fragment mnie dzisiaj wzywa / zastosowanie. 
  • 00:34  00:01 Zgaszenie świecy
  • 00:35  Błogosławieństwo – kapłan / świecki, jeśli nie ma kapłana “Niech nas (Cię) Bóg błogosławi, broni od wszelkiego zła i doprowadzi do życia wiecznego, Amen!”
  • Funkcje: 1. Znak krzyża i zapalenie świecy. 2. Wezwanie Ducha Świętego. 3. Przeczytanie Ewangelii. 4. Zgaszenie świecy. 5. Błogosławieństwo. [odwracamy kolejność, bo to słowo ma nas uruchamiać]
 7. Zapalana jest realna świeca. Potrzeba przed spotkanie przyszykować świece i zapałki – ewentualnie zapalniczkę. 
 8. Ad. Dziękczynienie i Uwielbienie – dziękuję za to co otrzymałem, co dostrzegam wokół siebie i w sobie. Uwielbienie – komplementowanie / podziwianie , za to że jest, że jest taki, a taki (nie za to co otrzymałem).
 9. Ad. Refleksja nad fragmentem. Dobrze, jakby każdy się wypowiedział, choćby krótko, zwłaszcza początkujący. Można np.  
  • Przeczytać tylko ten fragment, który poruszył (bez komentarza)
  • Przeczytać fragment i odnieść się do niego. Można użyć: dziękuję, przepraszam, proszę
  • Odnieść się do fragmentu nie czytając go i np. użyć: dziękuję, przepraszam, proszę
 10. Ad. Świadectwo + zastosowanie. Co ten fragment zrobił w moim życiu? Do czego wzywa mnie dzisiaj Pan? Co powinienem zrobić dzisiaj lub w najbliższym czasie? Bardzo ważny punkt aby nie pozostać tylko na poziomie teoretycznym, słuchacza, opinii ale przejść do działania.  
 11. Dzielimy się osobistymi przeżyciami, a nie ogólnymi stwierdzeniami.
 12. Wypowiadamy się w pierwszej osobie liczby pojedynczej: „ja”, „mnie”…
 13. Nie używamy formy: „powinno się”, „człowiek”.
 14. Nie oceniamy, nie komentujemy, nie nawiązujemy do wypowiedzi innych!
 15. Wypowiedź twoja i innych nie jest ani dobra, ani zła – jest po prostu przeżyciem.
 16. Wszystko co usłyszymy w grupie nie powtarzamy poza nią!
 17. Słuchamy drugą osobę – nie przerywamy jej, nie dopytujemy … . 
 18. Mówimy krótko aby dać możliwość wypowiedzenia się innym.
 19. Nie musimy mówić wszystkiego – ale to co mówimy musi być prawdziwe i ważne. 
 20. Nie nauczamy się, nie głosimy katechez, rozbudowanych egzegez – dzielimy się tym, Słowo Boże mówi do nas / robi w nas.  
 21. Staramy się nie stawić prowokujących pytań mających na celu zajęcie czasu i rozbicie schematu. Można zadać pytanie i poprosić o pomoc w zrozumieniu tekstu po spotkaniu, albo o podesłanie jakiegoś kazania, fragmentu z Katechizmu …
 22. Warto poszukać księdza, który zechciałby dołączyć (ale nie ma egzegezy).
 23. Założenie, że będą powstawały głównie grupki z ludzi, którzy spotkali się z FdR ale nie tylko. 
 24. Dobrze jakby każdy Lider FdR był w jakiejś wspólnocie lub min. w Grupie Modlitwy Słowem.
 25. Mogą dołączać także ludzie „spoza” fundacji oraz zakładać i identyfikować się z fundacją: akceptacja pewnych założeń. 
 26. Chcąc wejść do grupy trzeba zaakceptować zasady / wytyczne. Zasady są przypominane co (1-3) miesiące. Każdy może się odnieść do zasad i zwrócić uwagę / naprostować kogoś kto odpływa. 
 27. Staramy się trzymać czasu. 
 28. Koordynacją zajmuje się koordynator. Ale koordynator:
  • Nie jest właścicielem grupki
  • Nie jest jakimś guru / wyrocznią, którą należy słuchać
  • Nie jest kimś ważniejszym, raczej sługą, który usługuje przez pewien okres czasu. 
 29. Koordynator na 1 rok (lub krócej np. kwartał). 
 30. Rok formacyjny wrzesień – czerwiec/sierpień.

Obecni koordynatorzy grupek

Osoby zainteresowane dołączeniem do poszczególnej grupki prosimy o kontakt mailowy na podane adresy.

Środy 6:15 – koordynuje Andrzej Cwynar: andrzej@dlarodziny.eu 

Środy 8:20 – koordynuje Bernadetta Hajduk: bernadeta.hajduk@dlarodziny.eu   

Środy 22:05 – koordynuje Adam Niedzielski: adam@dlarodziny.eu

Piąteki 21:00 – koordynuje Karol Wieczorek: alekursy@gmail.com