Pandemia pandemią, ale porandkować zawsze można!

Pandemia pandemią, ale porandkować zawsze można!