Test temperamenty

Posted by Andrzej Cwynar on  26 listopada 2020
Możliwość komentowania Test temperamenty została wyłączona
Category: Bez kategorii

Języki miłości – wg Garego Chpmana – TEST DLA ŻONY

Posted by Andrzej Cwynar on  31 grudnia 2020
Możliwość komentowania Języki miłości – wg Garego Chpmana – TEST DLA ŻONY została wyłączona
Category: WYDARZYŁO SIĘ

Języki miłości – wg Garego Chpmana – TEST DLA MĘŻA

Posted by Andrzej Cwynar on  30 grudnia 2020
Możliwość komentowania Języki miłości – wg Garego Chpmana – TEST DLA MĘŻA została wyłączona
Category: WYDARZYŁO SIĘ
  Gwarantujemy, że wszystkie przekazane przez Ciebie dane pozostają jedynie w pamięci Twojej przeglądarki.Żadna z podawanych przez Ciebie informacji nie jest przekazywana na nasze serwery. Szanujemy Twoje prawo do prywatności.
Minimum socjalne - kwotowo

Minimum socjalne i egzystencji

Posted by Andrzej Cwynar on  14 grudnia 2020
Możliwość komentowania Minimum socjalne i egzystencji została wyłączona
Category: Crown
MINIMUM SOCJALNE Poniżej: MINIMUM EGZYSTENCJI Min­i­mum soc­jalne oznacza zaspoka­janie potrzeb kon­sump­cyjnych na relaty­wnie niskim poziomie, ale uwzględ­ni­a­ją­cym zalece­nia nauki (np. w zakre­sie wyży­wienia), odpowiada­ją­cym powszech­nie przyj­mowanym nor­mom oby­cza­jowym i kul­tur­owym (rekreacja, uczest­nictwo w kul­turze) oraz obow­iązu­ją­cym nor­mom prawnym (m.in. w zakre­sie oświaty, ochrony zdrowia). Min­i­mum egzys­tencji, zwane także min­i­mum bio­log­icznym, wyz­nacza poziom zaspoko­je­nia potrzeb kon­sump­cyjnych, poniżej którego wys­tępuje bio­log­iczne zagroże­nie życia i roz­woju psy­chofizy­cznego człowieka. Zas­paka­janie potrzeb na tym poziomie i zakre­sie rzec­zowym umożli­wia jedynie

„Księgowość świętego Franciszka”

Posted by Andrzej Cwynar on  20 grudnia 2020
Możliwość komentowania „Księgowość świętego Franciszka” została wyłączona
Category: WYDARZYŁO SIĘ
Fragment z książki „ Inne kwiatki św. Franciszka” Romana Brandstaettera, rozdział „Księgowość świętego Franciszka”.   -Przewielebny ojcze seraficki… Franciszek uśmiechnął się i rzekł: -Bez tytułów, bez tytułów. Co to jest? – tu wskazał palcem na plik kartek, które Paweł trzymał w dłoni. – Piszę o tobie, ojcze… – Znowu o mnie piszesz ? Po co wy tyle o mnie piszecie? Pokaż, coś napisał. Paweł wręczył czcigodnemu ojcu Franciszkowi notatki, a ten, rzuciwszy na nie okiem,